หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมวกนิรภัย จำนวน 11 ใบ รองเท้านิรภัย จำนวน 27 คู่ และผ้าปิดจมูก จำนวน 500 ชิ้น...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมวกนิรภัย จำนวน 11 ใบ รองเท้านิรภัย จำนวน 27 คู่ และผ้าปิดจมูก จำนวน 500 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..