หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง แบบ รร.1 ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักร SASIB ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง แบบ รร.1 ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักร SASIB ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..