หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะซื้อลิควิด พาราฟิน จำนวน 336 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56)(2)(ข)

ประกาศผลผู้ชนะซื้อลิควิด พาราฟิน จำนวน 336 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56)(2)(ข)

..เพิ่มเติม..