หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนส่ง POROUS PLUG WRAP PAPER ๒๗ มม. X ๕,๐๐๐ ม.จำนวน ๘๐...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนส่ง POROUS PLUG WRAP PAPER ๒๗ มม. X ๕,๐๐๐ ม.จำนวน ๘๐ Pallets (๑๑,๒๐๐ Bobbins) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..