หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)กิจกรรมด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรสาระน่ารู้จากศูนย์ ศปท. ยสท. เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) พร้อมกรณีตัวอย่างของผลประโยชน์ทับซ้อน

สาระน่ารู้จากศูนย์ ศปท. ยสท. เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) พร้อมกรณีตัวอย่างของผลประโยชน์ทับซ้อน

ศูนย์ ศปท.ยสท.

..เพิ่มเติม..