หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1,2,3) ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด ๑๒๐ x ๒๔.๔ มิลลิเมตร           Menthol ๓.๗๕...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1,2,3) ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด ๑๒๐ x ๒๔.๔ มิลลิเมตร           Menthol ๓.๗๕ มิลลิกรัม ที่มีค่าความดันแตกต่าง ๒๘๐ มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap ๖,๐๐๐ CU จำนวน ๑๒,๐๐๖,๔๐๐ ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..