หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อพัดลมโคจร 18 นิ้ว (สำหรับติดเพดาน) จำนวน 4 ตัว ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อพัดลมโคจร 18 นิ้ว (สำหรับติดเพดาน) จำนวน 4 ตัว ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อพัดลมโคจร 18 นิ้ว (สำหรับติดเพดาน) จำนวน 4 ตัว เพื่อทดแทนสำหรับสถานีใบยาหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..