ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft office จำนวน 700 ลิขสิทธิ์

..เพิ่มเติม..