หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการ และผู้บริหาร ยสท. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานและพบปะภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบ ณ จังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการ และผู้บริหาร ยสท. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานและพบปะภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบ ณ จังหวัดเชียงราย

นายทองเปลว กองจันทร์ นางสาวสุภัค ไชยวรรณ กรรมการ ยสท. นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการ พร้อมด้วยรองผู้ว่าการ ผู้อำนวยการฝ่ายใบยา และหัวหน้าสำนักพัฒนาธุรกิจ ลงพื้นที่เยี่ยมชมที่ดินแปลงศักยภาพสถานีใบยาเวียงพาน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พื้นที่รวม 75 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลดี มีความร่มรื่นเหมาะสมที่จะพัฒนาเพื่อจัดหาประโยชน์ต่อไป พร้อมนี้ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการเพราะปลูกกล้ายาสูบแบบกึ่งลอยน้ำ การปลูกใบยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียตามแนวทางเกษตรกรรมที่ดี (GAP for Virginia Tobacco)  รวมทั้งการจำหน่ายผลผลิต เช่น สตรอเบอรี่ สับปะรด โดยได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและนิทรรศการความรู้จากสถานีใบยาป่าขวาง สถานีใบยาป่ากอดำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย และบริษัท Compose ชีวภาพ ผู้จำหน่ายปุ๋ยชีวภาพ ในการนี้มีประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ และผู้แทนสหภาพฯ ร่วมเดินทางด้วย

ในช่วงบ่าย คณะเดินทาง ได้ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบฯ จาก จังหวัดแพร่ น่าน และเชียงใหม่ โดย ยสท. ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายฯ ในประเด็นที่สำคัญ เช่น โควตาการรับซื้อใบยา การปรับโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ แนวทางการช่วยเหลือชาวไร่ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ณ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565

 

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..