หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ว่าการ แสดงความยินดี กลุ่ม Good Time ได้รับรางวัลกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยม ในงานการประชุมวิชาการคุณภาพนานาชาติ IQPC-2022

ผู้ว่าการ แสดงความยินดี กลุ่ม Good Time ได้รับรางวัลกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยม ในงานการประชุมวิชาการคุณภาพนานาชาติ IQPC-2022

นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย มอบของที่ระลึกและร่วมแสดงความยินดีกับพนักงาน ยสท. กลุ่ม Good Time ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มคุณภาพจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยม (Excellent คะแนน 90-100) จากการนำเสนอผลงานเรื่อง ลด Break Down เครื่องบรรจุซอง ALFA RAM No.16   ในงานการประชุมวิชาการคุณภาพนานาชาติ IQPC-2022 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีคณะผู้บริหาร ยสท. ร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีในคราวประชุมผู้บริหารระดับฝ่าย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565

สำหรับสมาชิกกลุ่ม Good Time ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประกอบด้วย

  1. นายกฤชติญะ นาวาประดิษฐ หัวหน้ากองมวนและบรรจุ
  2. นาย สุพงษ์ จินตลิขิตดี พนักงานรายชั่วโมง 9
  3. นายรุ่งโรจน์ รัตนวุฒิกุล พนักงานรายชั่วโมง 8
  4. นายวัฒนา มีทอง พนักงานรายชั่วโมง 8
  5. นายวิบูลย์ พรมแก้ว พนักงานรายชั่วโมง 7

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..