หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)กิจกรรมด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรสาระน่ารู้จากศูนย์ ศปท.ยสท. ตัวอย่างกรณีศึกษา (Case Study) การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระทำทุจริต เรื่อง เบิกค่าเช่าบ้านเท็จ

สาระน่ารู้จากศูนย์ ศปท.ยสท. ตัวอย่างกรณีศึกษา (Case Study) การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระทำทุจริต เรื่อง เบิกค่าเช่าบ้านเท็จ

ศูนย์ ศปท. ยสท.

..เพิ่มเติม..