หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) จำนวน 462,338 ล้านบีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) จำนวน 462,338 ล้านบีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง
เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ/จ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..