หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ (LABEL) ตรา SMS แดง แบบพิมพ์รหัสบาร์โค้ดสำเร็จรูป จำนวน 1,490 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

ซื้อสติ๊กเกอร์ (LABEL) ตรา SMS แดง แบบพิมพ์รหัสบาร์โค้ดสำเร็จรูป จำนวน 1,490 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ/จ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..