หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะงานจ้างตรวจสอบกลิ่นในอากาศจาการประกอบกิจการของการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยการตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นด้วยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (Sensory Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะงานจ้างตรวจสอบกลิ่นในอากาศจาการประกอบกิจการของการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยการตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นด้วยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (Sensory Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..