หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน ๘๐ กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง ๑,๐๘๐ มม. ยาว ๘,๓๐๐ ม. จำนวน ๑,๒๐๐...

ซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน ๘๐ กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง ๑,๐๘๐ มม. ยาว ๘,๓๐๐ ม. จำนวน ๑,๒๐๐ ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..