หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าตาข่ายกันแมลง จำนวน 50 ผืน และท่อทรายสำเร็จรูป จำนวน 300 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าตาข่ายกันแมลง จำนวน 50 ผืน และท่อทรายสำเร็จรูป จำนวน 300 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)

..เพิ่มเติม..