หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนส่ง Reconstituted Tobacco จำนวน ๘๖๔ หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนส่ง Reconstituted Tobacco จำนวน ๘๖๔ หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..