หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงการเผยแพร่แผนการจัดจ้างการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากการประกอบกิจการของการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยการตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นด้วยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (Sensory test)

การเผยแพร่แผนการจัดจ้างการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากการประกอบกิจการของการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยการตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นด้วยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (Sensory test)

..เพิ่มเติม..