หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingร่าง-ประกวดราคาซื้อรถยกเครื่องยนต์ก๊าซ LPG ชนิดใช้ใบหนีบและงายกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,500 กก. ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 3,000 มม. สำหรับใช้งานที่โกดังเก็บใบยาแม่โจ้ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566...

ร่าง-ประกวดราคาซื้อรถยกเครื่องยนต์ก๊าซ LPG ชนิดใช้ใบหนีบและงายกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,500 กก. ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 3,000 มม. สำหรับใช้งานที่โกดังเก็บใบยาแม่โจ้ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..