หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขายทอดตลาด!!..ประกาศงานขายทอดตลาด...!!

!!..ประกาศงานขายทอดตลาด…!!

การขายทอดตลาดวัสดุที่เหลือจากการผลิตและสิ่งของต่างๆที่ไม่ใช้ประโยชน์ จำนวน 5 รายการ

..เพิ่มเติม..