หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างงานติดตั้งระบบประปา ระบบลมอัดและระบบไอน้ำ พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างงานติดตั้งระบบประปา ระบบลมอัดและระบบไอน้ำ พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2566

..เพิ่มเติม..