หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำตาลทรายขาว จำนวน 10,000 กิโลกรัม โดยวธีคัดเลือก

ซื้อน้ำตาลทรายขาว จำนวน 10,000 กิโลกรัม โดยวธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..