หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร Menthol 3.75 มิลลิกรัม ที่มีความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตร...

ประกาศราคากลางก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร Menthol 3.75 มิลลิกรัม ที่มีความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตร มาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 12,006,400 ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..