หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีทอดผ้าป่าพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2565

การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีทอดผ้าป่าพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2565

        นายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 

 

กองสื่อสารองค์กร

News & photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..