หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 x 24.4 มม. ที่มีความดันแตกต่าง 280 มม.มาตน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 x 24.4 มม. ที่มีความดันแตกต่าง 280 มม.มาตน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 337,680,000 ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..