หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศเชิญชวนเข้าประมูลโครงการพัฒนาที่ดินพร้อมผลตอบแทนการจัดหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่ดินแปลงโกดัง ร.ย.ส.๑ (เดิม) และที่ดินแปลงสถานีใบยาแม่กรณ์ (เดิม) โดยวิธีประมูล

ยกเลิกประกาศเชิญชวนเข้าประมูลโครงการพัฒนาที่ดินพร้อมผลตอบแทนการจัดหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่ดินแปลงโกดัง ร.ย.ส.๑ (เดิม) และที่ดินแปลงสถานีใบยาแม่กรณ์ (เดิม) โดยวิธีประมูล

..เพิ่มเติม..