หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้าชนิดม้วน 80 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 1,080 มม. ยาว 8,300 ม. จำนวน 1,200 ม้วน...

ซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้าชนิดม้วน 80 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 1,080 มม. ยาว 8,300 ม. จำนวน 1,200 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..