หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกาวติดตะเข็บเครื่องมวนบุหรี่ (NO.6) จำนวน 12,000 กิโลกรัม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกาวติดตะเข็บเครื่องมวนบุหรี่ (NO.6) จำนวน 12,000 กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..