หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทยประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สติ๊กเกอร์ (LABEL) ตรา SMS แดง แบบพิมพ์รหัสบาร์โค้ดสำเร็จรูป จำนวน 1,490 ม้วน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สติ๊กเกอร์ (LABEL) ตรา SMS แดง แบบพิมพ์รหัสบาร์โค้ดสำเร็จรูป จำนวน 1,490 ม้วน

..เพิ่มเติม..