หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างแบบ รร.1, 2, 3 เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง ซื้อเครื่องดึงคอและหลังแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบ รร.1, 2, 3 เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง ซื้อเครื่องดึงคอและหลังแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566

..เพิ่มเติม..