หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนส่ง POROUS PLUG WRAP PAPER ๒๗ มม. X ๕,๐๐๐ ม. จำนวน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนส่ง POROUS PLUG WRAP PAPER ๒๗ มม. X ๕,๐๐๐ ม. จำนวน ๘๐ Pallets (๑๑,๒๐๐ Bobbins) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..