หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถาม (E-Bidding)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..