หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingร่าง TOR ประกวดราคาซื้อ Ethyl Acetate จำนวน 61,920 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อ Ethyl Acetate จำนวน 61,920 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..