หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาไม่เกิน 5,000.-บาท ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาไม่เกิน 5,000.-บาท ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

..เพิ่มเติม..