หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างประกาศยกเลิกการซื้อ Ethyl Phenyl Acetate จำนวน 30 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิกการซื้อ Ethyl Phenyl Acetate จำนวน 30 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..