หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของผู้บริหารและพนักงาน ยสท. ประจำปี 2565

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของผู้บริหารและพนักงาน ยสท. ประจำปี 2565

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของผู้บริหารและพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 โดยมีคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และผู้แทนพนักงาน ยสท. จากส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธี ณ วัดราชสิงขร แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565

..เพิ่มเติม..