หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสประกาศผลรายไตรมาส 4 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ก.ค.2565 ถึงเดือน ก.ย.2565 ของฝ่ายผลิตด้านใบยา

ประกาศผลรายไตรมาส 4 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ก.ค.2565 ถึงเดือน ก.ย.2565 ของฝ่ายผลิตด้านใบยา

..เพิ่มเติม..