หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์รองผู้ว่าการด้านการผลิต เป็นประธานในพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

รองผู้ว่าการด้านการผลิต เป็นประธานในพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

นายชำนาญ อ่ำสะอาด รองผู้ว่าการด้านการผลิต เป็นประธานในพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ใน 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการผลิต กระบวนการจัดหาใบยา การแยกก้านและอบ การทำความสะอาดใบยา และ กระบวนการให้บริการการพิมพ์ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 2 อาคาร B02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565

..เพิ่มเติม..