หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. หารือบริษัท คิงส์ เทเลคอมฯ จัดทำแอปพลิเคชั่นเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของ ยสท.

ยสท. หารือบริษัท คิงส์ เทเลคอมฯ จัดทำแอปพลิเคชั่นเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของ ยสท.

ผู้บริหารจากบริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เข้าพบ นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของ ยสท. และสามารถอ่านข้อมูลได้ทันทีแบบ Real time เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล ณ ห้องตำแหน่งผู้ว่าการ ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

..เพิ่มเติม..