หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ประชุมหารือเตรียมรองรับการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก (APEC 2022)

ยสท. ประชุมหารือเตรียมรองรับการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก (APEC 2022)

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายรักษ์ศักดิ์   อินทร์ปราบ รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย สำหรับจอดขบวนรถและเป็นพื้นที่พักคอยของกำลังพลหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อเตรียมรองรับการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก (APEC 2022)  และการประชุมที่เกี่ยวข้อง  โดยมี พลตำรวจเอก ชินภัทร สารสิน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายพรหมเมศ พหลพลพยุหเสนา รองอธิบดีกรมอาเซียน นางสาวปาจริยา มหากาญจนะ ผู้อำนวยการส่วนสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เทศกิจ และบุคคลทีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565

..เพิ่มเติม..