หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ว่าการ ยสท. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่า"เบญจกิติ" ครั้งที่ 2/2565

ผู้ว่าการ ยสท. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่า”เบญจกิติ” ครั้งที่ 2/2565

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายรักษ์ศักดิ์ อินทร์ปราบ รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่า”เบญจกิติ” ครั้งที่ 2/2565 โดยได้หารือในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่โรงงานยาสูบให้เป็นสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” ตามมติคณะรัฐมนตรี และรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 ชั้น 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565

..เพิ่มเติม..