หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ผู้บริหารบริษัท แคลลิส จำกัด เข้าหารือและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการลงทุนของ ยสท.

ผู้บริหารบริษัท แคลลิส จำกัด เข้าหารือและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการลงทุนของ ยสท.

ผู้บริหารบริษัท แคลลิส จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านการลงทุน เข้าพบ นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการลงทุนของการยาสูบแห่งประเทศไทย ณ ห้องตำแหน่งผู้ว่าการ ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565

..เพิ่มเติม..