หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทยข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างประกาศยกเลิก - ซื้อ Cellulose Acetate Tow จำนวน 340,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศยกเลิก – ซื้อ Cellulose Acetate Tow จำนวน 340,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..