หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งและรถยนต์ส่วนกลาง 5 รายการ จำนวน 17 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งและรถยนต์ส่วนกลาง 5 รายการ จำนวน 17 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..