หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างระบบเชื่อมต่อเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างระบบเชื่อมต่อเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..