หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะงานซื้อเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฝจพ.b.02/49/2565 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565

ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฝจพ.b.02/49/2565 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565

..เพิ่มเติม..