หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา (Maintenance Service) เครื่องพิมพ์ แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ (BOBST) จำนวน ๒ เครื่อง...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา (Maintenance Service) เครื่องพิมพ์ แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ (BOBST) จำนวน ๒ เครื่อง ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

..เพิ่มเติม..