หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา iPad และอุปกรณ์เสริม จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา iPad และอุปกรณ์เสริม จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..