หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางจ้างทำเทปกาวปิดกล่องบรรจุบุหรี่ ขนาด 72 มม. x 330 ม. จำนวน 4,880 ม้วน ด้วยวิธีคัดเลือก

จ้างทำเทปกาวปิดกล่องบรรจุบุหรี่ ขนาด 72 มม. x 330 ม. จำนวน 4,880 ม้วน ด้วยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..