หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศยกเลิก Tobacco Flavour 008 จำนวน 3,800 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิก Tobacco Flavour 008 จำนวน 3,800 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..